Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 37 90,0 86,7 2 250 000 7 110 2 250 000 4 500 000
Bolig 38 97,0 94,3 2 450 000 7 600 2 450 000 4 900 000
Bolig 39 70,0 65,9 1 600 000 5 600 1 600 000 3 200 000
Bolig 40 96,0 93,5 2 425 000 7 540 2 425 000 4 850 000
Bolig 41 90,0 86,7 2 400 000 7 340 2 400 000 4 800 000
Bolig 42 97,0 94,3 2 600 000 7 820 2 600 000 5 200 000
Bolig 43 70,0 65,9 1 725 000 5 780 1 725 000 3 450 000
Bolig 44 SOLGT 96,0 93,5 2 575 000 7 760 2 575 000 5 150 000
Bolig 45 90,0 86,7 2 550 000 7 560 2 550 000 5 100 000
Bolig 46 SOLGT 97,0 94,3 2 675 000 8 020 2 675 000 5 350 000
Bolig 47 70,0 65,9 1 850 000 5 970 1 850 000 3 700 000
Bolig 48 SOLGT 96,0 93,5 2 675 000 7 680 2 675 000 5 350 000
Bolig 49 SOLGT 116,0 111,5 4 250 000 10 810 4 250 000 8 500 000
Bolig 50 142,0 137,0 4 995 000 12 630 4 995 000 9 990 000

Bolig 37

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 250 000

Felleskost pr. mnd.: 7 110

Fellesgjeld 50%: 2 250 000

Totalpris: 4 500 000

Se plantegning her

Bolig 38

Status: Ledig

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 450 000

Felleskost pr. mnd.: 7 600

Fellesgjeld 50%: 2 450 000

Totalpris: 4 900 000

Se plantegning her

Bolig 39

Status: Ledig

BRA: 70 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 600 000

Felleskost pr. mnd.: 5 600

Fellesgjeld 50%: 1 600 000

Totalpris: 3 200 000

Se plantegning her

Bolig 40

Status: Ledig

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 425 000

Felleskost pr. mnd.: 7 540

Fellesgjeld 50%: 2 425 000

Totalpris: 4 850 000

Se plantegning her

Bolig 41

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 340

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 42

Status: Ledig

BRA: 97 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 600 000

Felleskost pr. mnd.: 7 820

Fellesgjeld 50%: 2 600 000

Totalpris: 5 200 000

Se plantegning her

Bolig 43

Status: Ledig

BRA: 70 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 725 000

Felleskost pr. mnd.: 5 780

Fellesgjeld 50%: 1 725 000

Totalpris: 3 450 000

Se plantegning her

Bolig 44

Status: Solgt

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 575 000

Felleskost pr. mnd.: 7 760

Fellesgjeld 50%: 2 575 000

Totalpris: 5 150 000

Se plantegning her

Bolig 45

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 550 000

Felleskost pr. mnd.: 7 560

Fellesgjeld 50%: 2 550 000

Totalpris: 5 100 000

Se plantegning her

Bolig 46

Status: Solgt

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 675 000

Felleskost pr. mnd.: 7 940

Fellesgjeld 50%: 2 675 000

Totalpris: 5 350 000

Se plantegning her

Bolig 47

Status: Ledig

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 850 000

Felleskost pr. mnd.: 5 970

Fellesgjeld 50%: 1 850 000

Totalpris: 3 700 000

Se plantegning her

Bolig 48

Status: Solgt

BRA: 96,0 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 675 000

Felleskost pr. mnd.: 7 910

Fellesgjeld 50%: 2 675 000

Totalpris: 5 350 000

Se plantegning her

Bolig 49

Status: Solgt

BRA: 116,0 m2

P-rom: 111,5 m2

Innskudd: 4 250 000

Felleskost pr. mnd.: 10 810

Fellesgjeld 50%: 4 250 000

Totalpris: 8 500 000

Se plantegning her

Bolig 50

Status: Ledig

BRA: 142,0 m2

P-rom: 137,0 m2

Innskudd: 4 995 000

Felleskost pr. mnd.: 12 630

Fellesgjeld 50%: 4 995 000

Totalpris: 9 990 000

Se plantegning her