Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 37 90,0 86,7 2 200 000 7 170 2 200 000 4 400 000
Bolig 38 97,0 94,3 2 400 000 7 630 2 400 000 4 800 000
Bolig 39 70,0 65,9 1 550 000 5 570 1 550 000 3 100 000
Bolig 40 96,0 93,5 2 375 000 7 360 2 375 000 4 750 000
Bolig 41 90,0 86,7 2 350 000 7 440 2 350 000 4 700 000
Bolig 42 97,0 94,3 2 550 000 7 870 2 550 000 5 100 000
Bolig 43 70,0 65,9 1 675 000 5 690 1 675 000 3 350 000
Bolig 44 96,0 93,5 2 525 000 7 520 2 525 000 5 050 000
Bolig 45 90,0 86,7 2 500 000 7 600 2 500 000 5 000 000
Bolig 46 SOLGT 97,0 94,3 2 675 000 8 020 2 675 000 5 350 000
Bolig 47 70,0 65,9 1 800 000 5 850 1 800 000 3 600 000
Bolig 48 SOLGT 96,0 93,5 2 675 000 7 680 2 675 000 5 350 000
Bolig 49 116,0 111,5 4 250 000 11 060 4 250 000 8 500 000
Bolig 50 142,0 137,0 4 995 000 12 930 4 995 000 9 990 000

Bolig 37

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 200 000

Felleskost pr. mnd.: 7 170

Fellesgjeld 50%: 2 200 000

Totalpris: 4 400 000

Se plantegning her

Bolig 38

Status: Ledig

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 630

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 39

Status: Ledig

BRA: 70 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 550 000

Felleskost pr. mnd.: 5 570

Fellesgjeld 50%: 1 550 000

Totalpris: 3 100 000

Se plantegning her

Bolig 40

Status: Ledig

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 375 000

Felleskost pr. mnd.: 7 360

Fellesgjeld 50%: 2 375 000

Totalpris: 4 750 000

Se plantegning her

Bolig 41

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 350 000

Felleskost pr. mnd.: 7 440

Fellesgjeld 50%: 2 350 000

Totalpris: 4 700 000

Se plantegning her

Bolig 42

Status: Ledig

BRA: 97 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 550 000

Felleskost pr. mnd.: 7 870

Fellesgjeld 50%: 2 550 000

Totalpris: 5 100 000

Se plantegning her

Bolig 43

Status: Ledig

BRA: 70 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 675 000

Felleskost pr. mnd.: 5 690

Fellesgjeld 50%: 1 675 000

Totalpris: 3 350 000

Se plantegning her

Bolig 44

Status: Solgt

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 525 000

Felleskost pr. mnd.: 7 520

Fellesgjeld 50%: 2 525 000

Totalpris: 5 050 000

Se plantegning her

Bolig 45

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 500 000

Felleskost pr. mnd.: 7 600

Fellesgjeld 50%: 2 500 000

Totalpris: 5 000 000

Se plantegning her

Bolig 46

Status: Ledig

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 675 000

Felleskost pr. mnd.: 8 020

Fellesgjeld 50%: 2 675 000

Totalpris: 5 350 000

Se plantegning her

Bolig 47

Status: Ledig

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 800 000

Felleskost pr. mnd.: 5 850

Fellesgjeld 50%: 1 800 000

Totalpris: 3 600 000

Se plantegning her

Bolig 48

Status: Ledig

BRA: 96,0 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 675 000

Felleskost pr. mnd.: 7 680

Fellesgjeld 50%: 2 675 000

Totalpris: 5 350 000

Se plantegning her

Bolig 49

Status: Ledig

BRA: 116,0 m2

P-rom: 111,5 m2

Innskudd: 4 250 000

Felleskost pr. mnd.: 11 060

Fellesgjeld 50%: 4 250 000

Totalpris: 8 500 000

Se plantegning her

Bolig 50

Status: Ledig

BRA: 142,0 m2

P-rom: 137,0 m2

Innskudd: 4 995 000

Felleskost pr. mnd.: 12 930

Fellesgjeld 50%: 4 995 000

Totalpris: 9 990 000

Se plantegning her