Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 37   90,0 86,7 2 300 000 7 670 2 300 000 4 600 000
Bolig 38   97,0 94,3 2 500 000 8 200 2 500 000 5 000 000
Bolig 39 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 40   96,0 93,5 2 475 000 8 130 2 475 000 4 950 000
Bolig 41   90,0 86,7 2 450 000 7 930 2 450 000 4 900 000
Bolig 42   97,0 94,3 2 650 000 8 460 2 650 000 5 300 000
Bolig 43 SOLGT  70,0 65,9        
Bolig 44 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 45   90,0 86,7 2 600 000 8 190 2 600 000 5 200 000
Bolig 46 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 47   70,0 65,9 1 900 000 6 440 1 900 000 3 800 000
Bolig 48 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 49 SOLGT 116,0 111,5        
Bolig 50   142,0 137,0 5 045 000 13 840 5 045 000 10 090 000

Bolig 37

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 250 000

Felleskost pr. mnd.: 7 670

Fellesgjeld 50%: 2 250 000

Totalpris: 4 500 000

Se plantegning her

Bolig 38

Status: Ledig

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 450 000

Felleskost pr. mnd.: 8 200

Fellesgjeld 50%: 2 450 000

Totalpris: 4 900 000

Se plantegning her

Bolig 39

Status: Solgt

Bolig 40

Status: Ledig

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 425 000

Felleskost pr. mnd.: 8 130

Fellesgjeld 50%: 2 425 000

Totalpris: 4 850 000

Se plantegning her

Bolig 41

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 930

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 42

Status: Ledig

BRA: 97 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 600 000

Felleskost pr. mnd.: 8 460

Fellesgjeld 50%: 2 600 000

Totalpris: 5 200 000

Se plantegning her

Bolig 43

Status: Solgt

Bolig 44

Status: Solgt

Bolig 45

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 550 000

Felleskost pr. mnd.: 8 190

Fellesgjeld 50%: 2 550 000

Totalpris: 5 100 000

Se plantegning her

Bolig 46

Status: Solgt

Bolig 47

Status: Ledig

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 850 000

Felleskost pr. mnd.: 6 440

Fellesgjeld 50%: 1 850 000

Totalpris: 3 700 000

Se plantegning her

Bolig 48

Status: Solgt

Bolig 49

Status: Solgt

Bolig 50

Status: Ledig

BRA: 142,0 m2

P-rom: 137,0 m2

Innskudd: 4 995 000

Felleskost pr. mnd.: 13 840

Fellesgjeld 50%: 4 995 000

Totalpris: 9 990 000

Se plantegning her