Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 37   90,0 86,7 2 300 000 10 350 2 300 000 4 600 000
Bolig 38   97,0 94,3 2 500 000 11 120 2 500 000 5 000 000
Bolig 39 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 40   96,0 93,5 2 475 000 11 020 2 475 000 4 950 000
Bolig 41   90,0 86,7 2 450 000 10 790 2 450 000 4 900 000
Bolig 42 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 43 SOLGT  70,0 65,9        
Bolig 44 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 45 SOLGT  90,0 86,7        
Bolig 46 SOLGT  97,0 94,3        
Bolig 47   70,0 65,9 1 900 000 8 650 1 900 000 3 800 000
Bolig 48 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 49 SOLGT 116,0 111,5        
Bolig 50 SOLGT  142,0 137,0        

Bolig 37

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 250 000

Felleskost pr. mnd.: 10 350

Fellesgjeld 50%: 2 250 000

Totalpris: 4 500 000

Se plantegning her

Bolig 38

Status: Ledig

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 450 000

Felleskost pr. mnd.: 11 120

Fellesgjeld 50%: 2 450 000

Totalpris: 4 900 000

Se plantegning her

Bolig 39

Status: Solgt

Bolig 40

Status: Ledig

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 425 000

Felleskost pr. mnd.: 11 020

Fellesgjeld 50%: 2 425 000

Totalpris: 4 850 000

Se plantegning her

Bolig 41

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 10 790

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 42

Status: Solgt

Bolig 43

Status: Solgt

Bolig 44

Status: Solgt

Bolig 45

Status: Solgt

Bolig 46

Status: Ledig

BRA: 97,0 m2

Innskudd: 2 675 000

Felleskost pr. mnd.: 11 630

Fellesgjeld 50%: 2 675 000

Totalpris: 5 850 000

Se plantegning her

2 800 000 11 990 2 800 00011 990

Bolig 47

Status: Ledig

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 850 000

Felleskost pr. mnd.: 8 650

Fellesgjeld 50%: 1 850 000

Totalpris: 3 700 000

Se plantegning her

Bolig 48

Status: Solgt

Bolig 49

Status: Solgt

Bolig 50

Status: Solgt