Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 19 SOLGT 90,0 86,7        
Bolig 20 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 21 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 22   96,0 93,5 2 475 000 8 130 2 475 000 4 950 000
Bolig 23   90,0 86,7 2 500 000 8 020 2 500 000 5 000 000
Bolig 24 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 25 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 26 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 27 SOLGT 90,0 86,7        
Bolig 28 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 29 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 30 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 31   90,0 86,7 2 750 000 8 450 2 750 000 5 500 000
Bolig 32 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 33   70,0 65,9 1 975 000 6 570 1 975 000 3 950 000
Bolig 34 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 35 SOLGT 116,0 111,5        
Bolig 36   142,0 137,0 5 045 000 13 840 5 045 000 10 090 000

Bolig 19

Status: Solgt

Bolig 20

Status: Solgt

Bolig 21

Status: Solgt

Bolig 22

Status: Ledig

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 475 000

Felleskost pr. mnd.: 8 130

Fellesgjeld 50%: 2 475 000

Totalpris: 4 950 000

Se plantegning her

Bolig 23

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 500 000

Felleskost pr. mnd.: 8 020

Fellesgjeld 50%: 2 500 000

Totalpris: 5 000 000

Se plantegning her

Bolig 24

Status: Solgt

 

Bolig 25

Status: Solgt

Bolig 26

Status: Solgt

Bolig 27

Status: Solgt

Bolig 28

Status: Solgt

Bolig 29

Status: Solgt

Bolig 30

Status: Solgt

Bolig 31

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 750 000

Felleskost pr. mnd.: 8 450

Fellesgjeld 50%: 2 750 000

Totalpris: 5 500 000

Se plantegning her

Bolig 32

Status: Solgt

Bolig 33

Status: Ledig

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 975 000

Felleskost pr. mnd.: 6 570

Fellesgjeld 50%: 1 975 000

Totalpris: 3 950 000

Se plantegning her

Bolig 34

Status: Solgt

Bolig 35

Status: Solgt

Bolig 36

Status: Ledig

BRA: 142,0 m2

P-rom: 137,0 m2

Innskudd: 5 045 000

Felleskost pr. mnd.: 13 840

Fellesgjeld 50%: 5 045 000

Totalpris: 10 090 000

Se plantegning her