Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 19   90,0 86,7 2 225 000  10 130  2 225 000  4 450 000
Bolig 20 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 21 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 22   96,0 93,5 2 475 000 11 020 2 475 000 4 950 000
Bolig 23   90,0 86,7 2 500 000 10 930 2 500 000 5 000 000
Bolig 24 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 25 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 26 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 27 SOLGT 90,0 86,7        
Bolig 28 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 29 SOLGT 70,0 65,9        
Bolig 30 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 31 Solgt  90,0 86,7        
Bolig 32 SOLGT 97,0 94,3        
Bolig 33   70,0 65,9 1 975 000 8 870 1 975 000 3 950 000
Bolig 34 SOLGT 96,0 93,5        
Bolig 35 SOLGT 116,0 111,5        
Bolig 36   142,0 137,0 5 045 000 19 730 5 045 000 10 090 000

Bolig 19

Status: 

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86.7 m2

Innskudd: 2 225 000

Felleskost pr. mnd.: 10 130

Fellesgjeld 50%: 2 225 000

Totalpris: 4 450 000

Se plantegning her

Bolig 20

Status: Solgt

Bolig 21

Status: Solgt

Bolig 22

Status: Ledig

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 475 000

Felleskost pr. mnd.: 11 020

Fellesgjeld 50%: 2 475 000

Totalpris: 4 950 000

Se plantegning her

Bolig 23

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 500 000

Felleskost pr. mnd.: 10 930

Fellesgjeld 50%: 2 500 000

Totalpris: 5 000 000

Se plantegning her

Bolig 24

Status: Solgt

 

Bolig 25

Status: Solgt

Bolig 26

Status: Solgt

Bolig 27

Status: Solgt

Bolig 28

Status: Solgt

Bolig 29

Status: Solgt

Bolig 30

Status: Solgt

Bolig 31

Status: Solgt

Bolig 32

Status: Solgt

Bolig 33

Status: Ledig

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 975 000

Felleskost pr. mnd.: 8 870

Fellesgjeld 50%: 1 975 000

Totalpris: 3 950 000

Se plantegning her

Bolig 34

Status: Solgt

Bolig 35

Status: Solgt

Bolig 36

Status: Ledig

BRA: 142,0 m2

P-rom: 137,0 m2

Innskudd: 5 045 000

Felleskost pr. mnd.: 19 730

Fellesgjeld 50%: 5 045 000

Totalpris: 10 090 000

Se plantegning her