Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 19 SOLGT 90,0 86,7 2 225 000 7 170 2 225 000 4 450 000
Bolig 20 SOLGT 97,0 94,3 2 400 000 7 630 2 400 000 4 800 000
Bolig 21 70,0 65,9 1 600 000 5 520 1 600 000 3 200 000
Bolig 22 96,0 93,5 2 400 000 7 430 2 400 000 4 800 000
Bolig 23 90,0 86,7 2 450 000 7 320 2 450 000 4 900 000
Bolig 24 97,0 94,3 2 425 000 7 440 2 425 000 4 850 000
Bolig 25 SOLGT 70,0 65,9 1 625 000 5 690 1 625 000 3 250 000
Bolig 26 SOLGT 96,0 93,5 2 350 000 7 520 2 350 000 4 700 000
Bolig 27 SOLGT 90,0 86,7 2 500 000 7 600 2 500 000 5 000 000
Bolig 28 SOLGT 97,0 94,3 2 650 000 8 020 2 650 000 5 300 000
Bolig 29 SOLGT 70,0 65,9 1 725 000 5 700 1 725 000 3 450 000
Bolig 30 SOLGT 96,0 93,5 2 600 000 7 680 2 600 000 5 200 000
Bolig 31 90,0 86,7 2 700 000 7 690 2 700 000 5 400 000
Bolig 32 SOLGT 97,0 94,3 2 825 000 8 070 2 825 000 5 650 000
Bolig 33 70,0 65,9 1 925 000 6 000 1 925 000 3 850 000
Bolig 34 SOLGT 96,0 93,5 2 550 000 7 840 2 550 000 5 100 000
Bolig 35 SOLGT 116,0 111,5 4 250 000 10 700 4 250 000 8 500 000
Bolig 36 142,0 137,0 4 950 000 12 440 4 950 000 9 900 000

Bolig 19

Status: Solgt

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 225 000

Felleskost pr. mnd.: 7 170

Fellesgjeld 50%: 2 225 000

Totalpris: 4 450 000

Se plantegning her

Bolig 20

Status: Solgt

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 630

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 21

Status: Ledig

BRA: 70 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 600 000

Felleskost pr. mnd.: 5 520

Fellesgjeld 50%: 1 600 000

Totalpris: 3 200 000

Se plantegning her

Bolig 22

Status: Ledig

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 425 000

Felleskost pr. mnd.: 7 440

Fellesgjeld 50%: 2 425 000

Totalpris: 4 850 000

Se plantegning her

Bolig 23

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 450 000

Felleskost pr. mnd.: 7 320

Fellesgjeld 50%: 2 450 000

Totalpris: 4 900 000

Se plantegning her

Bolig 24

Status: Ledig

BRA: 97 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 600 000

Felleskost pr. mnd.: 7 730

Fellesgjeld 50%: 2 600 000

Totalpris: 5 200 000

Se plantegning her

Bolig 25

Status: Solgt

BRA: 70 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 625 000

Felleskost pr. mnd.: 5 690

Fellesgjeld 50%: 1 625 000

Totalpris: 3 250 000

Se plantegning her

Bolig 26

Status: Solgt

BRA: 96 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 350 000

Felleskost pr. mnd.: 7 520

Fellesgjeld 50%: 2 350 000

Totalpris: 4 700 000

Se plantegning her

Bolig 27

Status: Solgt

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 500 000

Felleskost pr. mnd.: 7 390

Fellesgjeld 50%: 2 500 000

Totalpris: 5 000 000

Se plantegning her

Bolig 28

Status: Solgt

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 650 000

Felleskost pr. mnd.: 7 800

Fellesgjeld 50%: 2 650 000

Totalpris: 5 300 000

Se plantegning her

Bolig 29

Status: Solgt

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 725 000

Felleskost pr. mnd.: 5 700

Fellesgjeld 50%: 1 725 000

Totalpris: 3 450 000

Se plantegning her

Bolig 30

Status: Solgt

BRA: 96,0 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 600 000

Felleskost pr. mnd.: 7 480

Fellesgjeld 50%: 2 600 000

Totalpris: 5 200 000

Se plantegning her

Bolig 31

Status: Ledig

BRA: 90,0 m2

P-rom: 86,7 m2

Innskudd: 2 700 000

Felleskost pr. mnd.: 7 690

Fellesgjeld 50%: 2 700 000

Totalpris: 5 400 000

Se plantegning her

Bolig 32

Status: Solgt

BRA: 97,0 m2

P-rom: 94,3 m2

Innskudd: 2 825 000

Felleskost pr. mnd.: 8 070

Fellesgjeld 50%: 2 825 000

Totalpris: 5 650 000

Se plantegning her

Bolig 33

Status: Ledig

BRA: 70,0 m2

P-rom: 65,9 m2

Innskudd: 1 925 000

Felleskost pr. mnd.: 6 000

Fellesgjeld 50%: 1 925 000

Totalpris: 3 850 000

Se plantegning her

Bolig 34

Status: Solgt

BRA: 96,0 m2

P-rom: 93,5 m2

Innskudd: 2 550 000

Felleskost pr. mnd.: 7 630

Fellesgjeld 50%: 2 550 000

Totalpris: 5 100 000

Se plantegning her

Bolig 35

Status: Solgt

BRA: 116,0 m2

P-rom: 111,5 m2

Innskudd: 4 250 000

Felleskost pr. mnd.: 10 700

Fellesgjeld 50%: 4 250 000

Totalpris: 8 500 000

Se plantegning her

Bolig 36

Status: Ledig

BRA: 142,0 m2

P-rom: 137,0 m2

Innskudd: 4 950 000

Felleskost pr. mnd.: 12 440

Fellesgjeld 50%: 4 950 000

Totalpris: 9 900 000

Se plantegning her