Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 1   90,0 86,7 2 325 000 10 420 2 325 000 4 650 000
Bolig 2 Solgt 97,0 94,3        
Bolig 3 Solgt 70,0 65,4        
Bolig 4 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 5 Solgt  90,0 86,7        
Bolig 6 Solgt 97,0 94,3        
Bolig 7 Solgt 70,0 65,4        
Bolig 8 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 9 Solgt  90,0 86,7        
Bolig 10 Solgt 97,0 94,3        
Bolig 11   70,0 65,4 1 900 000 8 650 1 900 000 3 800 000
Bolig 12 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 13 Solgt  90,0 86,7        
Bolig 14 Solgt  97,0 94,3        
Bolig 15 Solgt 70,0 65,4        
Bolig 16 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 17 Solgt 150,0 150,0        
Bolig 18 Solgt 96,0 93,2        

Bolig 1

Status: Ledig

BRA: 90,0

P-rom: 86,5

Innskudd: 2 325 000

Felleskost pr. mnd.: 10 420

Fellesgjeld 50%: 2 325 000

Totalpris: 4 650 000

Se plantegning her

Bolig 2

Status: Solgt

Bolig 3

Status: Solgt

Bolig 4

Status: Solgt

Bolig 5

Status: Solgt

Bolig 6

Status: Solgt

Bolig 7

Status: Solgt

Bolig 8

Status: Solgt

Bolig 9

Status: Solgt

Bolig 10

Status: Solgt

 

Bolig 11

Status: Ledig

BRA: 70,0

P-rom: 65,4

Innskudd: 1 900 000

Felleskost pr. mnd.: 8 650

Fellesgjeld 50%: 1 900 000

Totalpris: 3 800 000

Se plantegning her

Bolig 12

Status: Solgt

 

Bolig 13

Status: Solgt

Bolig 14

Status: Solgt

Bolig 15

Status: Solgt

Bolig 16

Status: Solgt

Bolig 17

Status: Solgt

Bolig 18

Status: Solgt