Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 1   90,0 86,7 2 325 000 7 710 2 325 000 4 650 000
Bolig 2 Solgt 97,0 94,3        
Bolig 3 Solgt 70,0 65,4        
Bolig 4 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 5 Solgt  90,0 86,7        
Bolig 6 Solgt 97,0 94,3        
Bolig 7 Solgt 70,0 65,4        
Bolig 8 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 9 Solgt  90,0 86,7        
Bolig 10 Solgt 97,0 94,3        
Bolig 11   70,0 65,4 1 900 000 6 440 1 900 000 3 800 000
Bolig 12 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 13   90,0 86,7 2 750 000 8 450 2 750 000 5 500 000
Bolig 14 Solgt  97,0 94,3        
Bolig 15 Solgt 70,0 65,4        
Bolig 16 Solgt 96,0 93,5        
Bolig 17 Solgt 150,0 150,0        
Bolig 18 Solgt 96,0 93,2        

Bolig 1

Status: Ledig

BRA: 90,0

P-rom: 86,5

Innskudd: 2 325 000

Felleskost pr. mnd.: 7 710

Fellesgjeld 50%: 2 325 000

Totalpris: 4 650 000

Se plantegning her

Bolig 2

Status: Solgt

Bolig 3

Status: Solgt

Bolig 4

Status: Solgt

Bolig 5

Status: Solgt

Bolig 6

Status: Solgt

Bolig 7

Status: Solgt

Bolig 8

Status: Solgt

Bolig 9

Status: Solgt

Bolig 10

Status: Solgt

 

Bolig 11

Status: Ledig

BRA: 70,0

P-rom: 65,4

Innskudd: 1 900 000

Felleskost pr. mnd.: 6 440

Fellesgjeld 50%: 1 900 000

Totalpris: 3 800 000

Se plantegning her

Bolig 12

Status: Solgt

 

Bolig 13

Status: Ledig

BRA: 90,0

P-rom: 86,7

Innskudd: 2 750 000

Felleskost pr. mnd.: 8 450

Fellesgjeld 50%: 2 750 000

Totalpris: 5 500 000

Se plantegning her

Bolig 14

Status: Solgt

Bolig 15

Status: Solgt

Bolig 16

Status: Solgt

Bolig 17

Status: Solgt

Bolig 18

Status: Solgt