Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 1 90,0 86,7 2 225 000 7 000 2 225 000 4 450 000
Bolig 2 Solgt 97,0 94,3 2 375 000 7 410 2 375 000 4 750 000
Bolig 3 70,0 65,4 1 550 000 5 450 1 550 000 3 100 000
Bolig 4 96,0 93,5 2 250 000 7 200 2 250 000 4 500 000
Bolig 5 90,0 86,7 2 400 000 7 260 2 400 000 4 800 000
Bolig 6 97,0 94,3 2 525 000 7 630 2 525 000 5 050 000
Bolig 7 Solgt 70,0 65,4 1 625 000 5 570 1 625 000 3 250 000
Bolig 8 96,0 93,5 2 350 0000 7 350 2 350 000 4 700 000
Bolig 9 90,0 86,7 2 500 000 7 410 2 500 000 5 000 000
Bolig 10 97,0 94,3 2 625 000 7 780 2 625 000 5 250 000
Bolig 11 70,0 65,4 1 725 000 5 720 1 725 000 3 450 000
Bolig 12 Solgt 96,0 93,5 2 400 000 7 420 2 400 000 4 800 000
Bolig 13 90,0 86,7 2 650 000 7 640 2 650 000 5 300 000
Bolig 14 97,0 94,3 2 800 000 8 050 2 800 000 5 600 000
Bolig 15 Solgt 70,0 65,4 1 850 000 5 900 1 850 000 3 700 000
Bolig 16 Solgt 96,0 93,5 2 525 000 7 610 2 525 000 5 050 000
Bolig 17 Solgt 150,0 150,0 5 475 000 13 470 5 475 000 10 950 000
Bolig 18 Solgt 96,0 93,2 2 825 000 8 060 2 825 000 5 650 000

Bolig 1

Status: Ledig

BRA: 90,0

P-rom: 86,5

Terrasse: :

Innskudd: 2 225 000

Felleskost pr. mnd.: 7 000

Fellesgjeld 50%: 2 225 000

Totalpris: 4 450 000

Se plantegning her

Bolig 2

Status: Solgt

BRA: 97,0

P-rom: 94,3

Terrasse: :

Innskudd: 2 375 000

Felleskost pr. mnd.: 7 410

Fellesgjeld 50%: 2 375 000

Totalpris: 4 750 000

Se plantegning her

Bolig 3

Status: Ledig

BRA: 70,0

P-rom: 65,4

Terrasse: :

Innskudd: 1 550 000

Felleskost pr. mnd.: 5 450

Fellesgjeld 50%: 1 550 000

Totalpris: 3 100 000

Se plantegning her

Bolig 4

Status: Ledig

BRA: 96,0

P-rom: 93,5

Terrasse: :

Innskudd: 2 250 000

Felleskost pr. mnd.: 7 200

Fellesgjeld 50%: 2 250 000

Totalpris: 4 500 000

Se plantegning her

Bolig 5

Status: Ledig

BRA: 90,0

P-rom: 86,7

Terrasse: :

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 260

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 6

Status: Ledig

BRA: 97,0

P-rom: 94,3

Terrasse: :

Innskudd: 2 525 000

Felleskost pr. mnd.: 7 630

Fellesgjeld 50%: 2 525 000

Totalpris: 5 050 000

Se plantegning her

Bolig 7

Status: Solgt

BRA: 70,0

P-rom: 65,4

Terrasse: :

Innskudd: 1 625 000

Felleskost pr. mnd.: 5 570

Fellesgjeld 50%: 1 625 000

Totalpris: 3 250 000

Se plantegning her

Bolig 8

Status: Ledig

BRA: 96,0

P-rom: 93,5

Terrasse: :

Innskudd: 2 350 000

Felleskost pr. mnd.: 7 350

Fellesgjeld 50%: 2 350 000

Totalpris: 4 700 000

Se plantegning her

Bolig 9

Status: Ledig

BRA: 90,0

P-rom: 86,7

Terrasse: :

Innskudd: 2 500 000

Felleskost pr. mnd.: 7 410

Fellesgjeld 50%: 2 500 000

Totalpris: 5 000 000

Se plantegning her

Bolig 10

Status: Ledig

BRA: 97,0

P-rom: 94,3

Terrasse: :

Innskudd: 2 625 000

Felleskost pr. mnd.: 7 780

Fellesgjeld 50%: 2 625 000

Totalpris: 5 250 000

Se plantegning her

Bolig 11

Status: Ledig

BRA: 70,0

P-rom: 65,4

Terrasse: :

Innskudd: 1 725 000

Felleskost pr. mnd.: 5 720

Fellesgjeld 50%: 1 725 000

Totalpris: 3 450 000

Se plantegning her

Bolig 12

Status: Solgt

BRA: 96,0

P-rom: 93,5

Terrasse: :

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 420

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her

Bolig 13

Status: Ledig

BRA: 90,0

P-rom: 86,7

Terrasse: :

Innskudd: 2 650 000

Felleskost pr. mnd.: 7 640

Fellesgjeld 50%: 2 650 000

Totalpris: 5 300 000

Se plantegning her

Bolig 14

Status: Ledig

BRA: 97,0

P-rom: 94,3

Terrasse: :

Innskudd: 2 800 000

Felleskost pr. mnd.: 8 050

Fellesgjeld 50%: 2 800 000

Totalpris: 5 600 000

Se plantegning her

Bolig 15

Status: Solgt

BRA: 70,0

P-rom: 65,4

Terrasse: :

Innskudd: 1 850 000

Felleskost pr. mnd.: 5 900

Fellesgjeld 50%: 1 850 000

Totalpris: 3 700 000

Se plantegning her

Bolig 16

Status: Solgt

BRA: 96,0

P-rom: 93,5

Terrasse: :

Innskudd: 2 525 000

Felleskost pr. mnd.: 7 610

Fellesgjeld 50%: 2 525 000

Totalpris: 5 050 000

Se plantegning her

Bolig 17

Status: Solgt

BRA: 150,0

P-rom: 150,0

Terrasse: :

Innskudd: 5 475 000

Felleskost pr. mnd.: 13 470

Fellesgjeld 50%: 5 475 000

Totalpris: 10 950 000

Se plantegning her

Bolig 18

Status: Solgt

BRA: 96,0

P-rom: 93,2

Terrasse: :

Innskudd: 2 825 000

Felleskost pr. mnd.: 8 060

Fellesgjeld 50%: 2 825 000

Totalpris: 5 650 000

Se plantegning her